1/10

GET IN TOUCH:

818-281-2037

Los Angeles, CA

CONTACT THE STUDIO:

Whitham Architects Design and Urban Planning, PC is a California Professional Corporation owned by Matthew Whitham C-38244, a California Licensed Architect

Website Image Credits: All images are photographed or rendered by Matt Whitham. Hyperloop Student Projects Completed in Association with UCLA Suprastudio Classmates: Shuangjiao Hu, Junfeng Hong, Xiaoyuan Li, Chunhua Chiu, Puyang Hou, Christos Kyratsous, Jie Li, Jinliang Chen, Sruthi Kumar, Hanxiong Liu (Ryan Liu), Danfeng Chen, Hui Feng, Yifan Zhang (Clara Zhang), Weizhong Zhang, Shuyan Zhang, Milagro Jassmine Carpio, Qiaoyue Wang, Yayun Zhou (Yaya Zhou), Zeynep Aysu Unal, Kai Qian, and Shijie Zhang (Jason Zhang). 

© 2020 by Whitham Architects Design and Urban Planning, PC